22 септември - Ден на Независимостта на България

…Българският народ непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода, и, въодушевен от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на О`Бозе почившия Княз Александър, държава достойна да бъде равнопоставен член на семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не бива да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа Ни, такава е неговата воля – да бъде според както той иска.

…Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благоволението на Всевишния, прогласявам съединена на 6 септемврий 1885 г. България за независимо Българско Царство.
Да живее свободна и независима България!
Да живее Българския народ!

(из Манифеста на Цар Фердинанд, с който се обявява Независимостта на България)

Още от БНР уеб