Разковничето на успеха

''По пътя към храма'', 27.09.2020 г.

В Първа неделя след Неделя подир Въздвижение, Църквата насочва нашето внимание към осъзнаване на висотата на духовното служение и в същото време неговата простота и достъпност за всеки един от нас. 

"Нашият Господ Иисус Христос дошъл на земята да спаси човешкия род. Веднъж Той, Единородният Син Божи, Ангелът на вечния Завет, Умиротворителят на вселената, Съкрушителят на царството на дявола, идващият Съдия на живи и мъртви, Подателят на всяко дихание, уподобил се, освен в греха, във всичко на човека, смирено учил народа на брега на Генисаретското езеро. Но тъй като народът Го притискал, Той помолил рибарите, които цяла нощ се трудили и нищо не хванали, да влезе при тях в лодката, принадлежаща на Симон Петър и да отплават недалеч от брега, и така поучавал народа.

Спасителят на света, Ловецът на човешките души, предузнал в тези рибари бъдещите апостоли. Това били Симон Петър и синовете Зеведееви - Иаков и Иоан Богослов.

Нека, братя и сестри, подобно на галилейските рибари, във всичко да се уповаваме не на самите себе си, а на всемилостивия Бог и да приемаме всичко – било то поощрение или вразумление - като от Божиите ръце, защото и това, и другото в промислителния за нас Божи план ще ни послужи към достигане на вечен живот. Любовта и милостта към нас на Господа, Божията правда нека бъде за нас по-скъпа от всички земни блага. И едва тогава ние с вас можем да кажем думите на апостола Павла: "С добрия подвиг се подвизах, вярата опазих, а сега ме очаква венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ" /2 Тим. 4:7-8/. Амин."

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

В рубриката "Съвременна Библия" -тази седмица отбелязахме 112 години от обявяването на България за независима държава. Независимостта на една държава определено дава самочувствие на народа и. Ако днес погледнете политическата карта ще видите, че светът е пълен с независими държави и народи. Покрай толкова много независимост откривате ли някъде любовта? Божието Слово ни открива, че Бог като Творец единствен е абсолютно независим в творението. Въпреки всичко Библията не казва, че Бог е независимост. ,,Бог е Любов“ – казва св. ап. Йоан Богослов. В Христос Бог изявява превъзходството на любовта над независимостта. Любов или независимост? Този казус присъства в личния живот на всеки от нас.

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма