Urdhra të Ministrit të shëndetësisë në lidhje me zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme epidemike

Me urdhër të ministrit të shëndetësisë nga 1 tetori për personat që mbërrijnë në Bullgari nga Ukraina kërkohet dokument për rezultat negativ nga PCR test.

Me një urdhër tjetër të ministrit të shëndetësisë lejohet zhvillimi i garave sportive në të mbyllur me publikë në rast se spektatorët janë të paktën në distancë fizike nga 1.5 metra, me zënien e vendeve jo më shumë se 50 për qind nga kapaciteti i impiantit sportiv.

Me po këtë urdhër qendrat për përkrahje të zhvillimit personal rifillojnë punën e tyre në përputhje me udhëzimet e hartuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe Ministria e Shëndetësisë për veprimtari në kushtet e Covid-19.