В Стопанския факултет на Софийския университет

Доц. Тодор Ялъмов: Правим много за добрата връзка с бизнеса

Доц. Тодор Ялъмов за иновативната насоченост на Стопанския факултет
Стопанският факултет на Софийския университет е един от най-иновативните факултети, защото е обърнат към бизнеса, към работодателите и потребностите на студентите. Връзката между науката и бизнеса и тази с различните световни университети е в основата на неговата дейност, като се привличат преподаватели от Германия, Франция и САЩ, както и гост-преподаватели от различни компании, каза пред Радио София доц. Тодор Ялъмов, заместник-декан на Стопанския факултет.

Извеждането не просто на определени дейности, а на цели бизнес процеси в България води до това, че трудовият пазар у нас се оказва недостатъчен, особено за хора с по-редки езици, което на свой ред налага привличането на кандидати за работа от чужди пазари. Много често това са млади хора, които обикновено търсят възможност и за висше образование у нас.

Около една четвърт от преподавателския състав на Стопанския факултет е от предприемачи, които развиват иновативни фирми в различни сектори, което е предпоставка обучението да стане по-интересно и по-полезно за студентите. Доц Ялъмов отбеляза като добър пример изучаването на предмета "e Бизнес", който се осъществява в партньорство с Българската асоциация за електронна търговия

В момента започва амбициозния проект Scholar с партньорски университети от Германия и Франция, който има за цел да повиши бизнес консултантската видимост на Стопанския факултет за европейски студенти.

Заместник-деканът на Стопанския факултет на Софийския университет обърна внимание и на една по-малко известна страна на проекта "Еразъм", при която човек може да учи не в друг университет, а да стажуват и дори да развива бизнеса си при конкретен предприемач. Интересното тук е, че това са пари не само за студенти, а дори хора в пенсия могат да започнат свой бизнес по тази програма.

Доц. Ялъмов коментира още, че се надява и тази година много креативни компании да участват в Конкурса за най-иновативно предприятие, в който той е част от журито.

Повече подробности за дейността на Стопанския факултет и перспективите пред младите предприемачи - чуйте в интервюто на Лили Големинова с доц. Тодор Ялъмов.


Още от Радиокафе