"Старт на кариерата" дава възможност за заетост на младежи до 29 години

За област Благоевград - 69 места, за Кюстендил - 43

Дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за общо 2 223 позиции за работа през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие. Заетостта за младите висшисти вече ще бъде 12 месеца.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 30 октомври 2020 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

"За област Благоевград по програмата са утвърдени 69 работни места, а за област Кюстендил 43. Преобладаващо се търсят младежи, завършили Право, икономически и счетоводни специалности, Администрация и управление, Социални дейности, Информатика и компютърни науки", каза за Радио Благоевград директорът на Регионалната служба по заетостта Станислава Поповска. (Чуйте звуковия файл...)