При заекване е необходимо своевременно да потърсим специалист

Ася Стефанова:

22-и октомври е МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ЗАЕКВАНЕТО.

Учреден през 1998 г. в Йоханесбург,  Южна Африка, по време на 5-ия Световен конгрес на заекващите.  Инициативата е  на Международната асоциация по проблемите на заекването, за да се оказва помощ на милионите хора по света с говорни дефекти.

Заекването- има специфични прояви, може да се прояви в ранна детска възраст, или да се отключи при стрeс по-късно във времето.

То е нарушение на темпоритъма на речта и това се отразява автоматично при импровизирания говор на децата.

Може да бъде свързано с психологическа травма или преживяване.

Има и форми на заекване, които са с органична причини- тоест причината е в  мозъчните вълни на движение.

Кога да потърсим помощ? - с този въпрос репортерът ни Ваня Славова се обърна към логопеда Ася Стефанова:Лекува ли се заекването? С лекарство? За съжаление, не съществува медикаментозна терапия за това речево разстройство. Проблемът с лечението на заекването се усложнява още повече, с това, че все още специалистите не са единодушни относно причините, които го провокират.
Част от тях смятат, заекването е разстройство от неврологичен характер, но това не е съвсем така. Заекването се появява в ранното детство, училищна  възраст и дори при възрастните. Възниква спонтанно, при публична изява или като следствие от нервно-психическо изтощение. Има хора, които заекват от време на време при определени обстоятелства. Ето защо е важно да се определят причините за разстройството на речта, тежестта му и да се започне  адекватна терапия.


Специалистите разглеждат три основни типа заекване:

1. Заекване, дължащо се на проблеми на нервната система, което може да е наследствено обусловено, да е свързано с травма при раждане и често боледуване в ранното детство.


2. При около 60 % от заекващите доминиращото полукълбо на мозъка е дясното. За ориентир – тези, които боравят по-добре с лявата си ръка. Заекването се обяснява с „объркване“ при детето, когато се настоява детето да пише с дясната ръка. При това възниква дисбаланс, нарушават се вродените особености на нервната система, свързани с развитието на друга част на мозъка при „левичарите“.


3. Типично е за 10 % от заекващите, което се развива на фона преумора и постоянен стрес. Възможно е разстройството на речта да се появява периодично при психични натоварвания. Проблемът може да стане очеваден, когато се налага публична изява.

Съществуват и специализирани компютърни програми, които помагат да се преодолее този дефект - Speech Corrector. Методът е разработен на базата на синхронизирането на речевия и слуховия отдел. Засегнатият говори пред микрофон, компютърът обаче задържа възпроизвеждането на речта. Слушайки се, той трябва да се адаптира към плавността на изказа. След известно време изразяването става плавно и спокойно. Според създателите на програмата ефективността и е 70-80 %.

Съществуват и множество разработени авторски методики с индивидуална и групова практика, водени от специалисти, които са се справили успешно с накъсаната реч. Програмите включват дихателни упражнения, пеене, произнасяне на звуци, думи, жестикулиране при говор, техники за релакс, психологични игри.

От съществено значение са упражненията пред публика (дори и от 1-2 души) и преодоляване на страха от общуване.
Още от БНР уеб