Гергана Крумова-Вълчева: Коронавирусът не може да бъде пренасян чрез храна

Интервю на Веселина Миланова с Гергана Крумова-Вълчева в предаването ''Преди всички''

"Науката в условията на Covid-19" е темата на научна конференция, организирана от Центъра за оценка на риска. Проф. Йордан Гогов и д-р Гергана Крумова-Вълчева от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ще направят оценка на биологичния риск в хранителната верига при условията на пандемия от коронавирус.

"Повече в широката аудитория се говори за този вирус и това заболяване като клиника, причинител, мерки за предпазване от заразяване и много малко се говори дали храните имат отношение към разпространението на заразата или не", каза в предаването "Преди всички" д-р Гергана Крумова-Вълчева.

Проучванията и данните до момента доказват, че храната не може да бъде преносител на заразата на коронавируса, защото за коронавируса са необходими живи клетки, в които той да се размножава и да оцелява.

"Няма случаи за предаване на този вирус чрез консумация на контаминирана храна, тя да бъде заразена с вируса и вирусът да оцелява в нея. Както и няма информация, че той може да бъде предаван със сурови храни, плодове и зеленчуци".

Тя припомни, че основната входна врата за вируса е носът, носната лигавица и дихателните пътища.

"Няма до момента информация, че може като входна врата да се приеме храносмилателният канал и през храносмилателния канал да попадне в белите дробове, където е таргетният му орган. Поддържането на добра хигиена, измиването на продуктите, дезинфекцията на опаковките вкъщи намалява до минимум риска от заразяване по този начин с коронавирус“, подчерта Гергана Крумова-Вълчева. 

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.
Още от Преди всички