За нуждата от превенция на употребата на наркотици в училищата

Таня Любенова разговаря с Росица Станулова и Александър Панайотов в ''Нашият ден''

Преди дни се състоя поредната акция на МВР срещу разпространението на наркотици около и в училищата. Говори ли се достатъчно в обществото за този проблем, затваряме ли очите си за зависимостите, достатъчна ли е превенцията?

Справянето с проблема изисква мобилизация на институции, осъществяващи превенция, образователни програми, учители, семейство. Имаме ли всичко това като общество – разполагаме ли с единна система за мониторинг и оценка на това доколко ефективни са превантивните дейсности, пълноценно ли е взаимодействието между деца, родители и учители?

В края на миналия месец излезе Европейският доклад за наркотиците за 2020 г. – кои са основните акценти в него и къде сме ние?

Родителската подкрепа и отговорности, споделеното време с децата, са ключови фактори за тяхното пълноценно развитие, но когато те липсват, родителите забелязват ли промяната у децата, какви са най-честите признаци, които могат да направят впечатление. Липсата на стабилност в семейството ли е първата стъпка до избора на лесните решения като алкохол и наркотици? Достатъчна ли е превенцията в училище в рамките на една учебна година и дава ли основата на информираност сред младото поколение?

На тези въпроси отговарят специалистите: Росица Станулова, психолог, отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители“ в Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София, и Александър Панайотов, директор на Националния фокусен център по наркотици и наркомании.