Необходими са данъчни стимули за бизнеса и потреблението

Интервю на Иванка Петкова с Румен Гълъбинов

Бюджетът на 2021 ще бъде бюджет на трудна година, в която обаче се залага да започне възстановяване на БВП на положителна територия, прогнозира икономическият анализатор и член на Стратегическия съвет на президента Румен гълъбинов.. Според него за цялата следваща година едва ли ще стигнат нивата от времето преди кризата, но надеждата, е че че светът ще се пребори с последиците от коронакризата.

Гълъбинов коментира, че заложеният в проекта дефицит от близо 5 милиарда лева не е чак толкова голям в сравнение с това, което ще направят други европейски страни от еврозоната. Той поясни, че има достатъчно финансови механизми, които държавата да използва.

"Можем да вземем и нови заеми в лимита от 10 милиарда лева за туширане на дефицита, за важни социални разходи и за възстановяване на икономиечската активност".

Добре е да се помисли за удължаване на програмата 60:40 до средата на годината, както и да се разшири нейният обхват, за да могат повече фирми да се възползват от него. Уместно за подпомагането на малкия и среден бизнес е повишаване на лимта за ДДС на 100 000 лева, а под този праг да се плаща патентен данък. По мнението на Гълъбинов е нужно стимулиране на потреблението чрез намаляването на ДДС върху храните и лекарствата, както и необалгаемият мининмум на доходите да бъде около нивото на минималната работна заплата. 

Анализаторът обобощи, че не прогнозира проблем да се изпълнят заложените по- високи социални разходи, но направи уговорка, че всяка планирана дейност, каквата е и бюджетът, е предпоследна. 

Особено важно, по думите му, е как ще се развие здравната картина.Още от Ден след ден