Общинският съвет на Тервел ще заседава на 29 октомври

Заседание на Общинския съвет /ОБС/ на Тервел ще се проведе на 29 октомври, съобщават от местната администрация. Предвижда се съветниците за изменят свое решение относно представителство на Община Тервел в Сдружение „МИГ Тервел-Крушари”. Местните парламентаристи ще се разпоредят с имоти – частна общинска собственост.

На сесията се очаква да бъдат одобрени разходите за командировки на кмета на Общината инж. Симеон Симеонов за периода от 1 юли т. г. до 30 септември. Ще бъде направена промяна и разпределение на средствата за капиталови разходи за 2020 г. Съветниците ще утвърдят маршрутите и списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно през учебната 2020/ 2021 г.

Кметът Симеонов ще внесе предложение за отсрочване на плащане на задължения за наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/ 2021 г.