Собствениците нa кладенци и сондажи трябва да ги регистрират до 27 ноевмври

Добромир Симидчиев, бивш зам. - министър на регионалното развитие и благоустройствотоСобствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Решението е на Министерството на околната среда и водите. Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район. Крайният срок, който бе посочен от Министерството - 27 ноември, вероятно ще бъде удължен. Какво налага тази мярка, коментар за Радио Благоевград направи Добромир Симидчиев, бивш зам. - министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Тази мярка не е нова. Това е краят на един гратисен период. Тоест това е залегнало в закона още 2018 година, като на това трябва да се погледне по-скоро не като нещо рестриктивно, а точно обратното – като една допълнителна вратичка, която дава законът. Идеята е всички незаконни сондажи, които са изградени без документи да бъдат узаконени. Винаги е имало изискване всички сондажи да бъдат регистрирани. Това е положителна мярка, защото дава възможност на всеки, който нещо е направил, дали го е направил от липса на знание, дали го е направил умишлено, законодателят дава възможност сега това да бъде регистрирано като търпим строеж“.

Място за притеснение у хората не бива да има, заяви Добромир Симидчиев, но предупреди, че има вероятност на част от хората да бъде отказана такава регистрация:

„Пътят за регистриране на един такъв незаконен сондаж е следният: човек трябва да се обърне към хидрогеолог. Той да огледа съоръжението и да се напише един доклад дали той е в състояние да изпълнява своите задължения. Подават се документи в съответната Басейнова дирекция и те преценяват дали този сондаж може да бъде регистриран или не. Притеснение може да има в някои хора, в някои региони, от гледна точка на това, че може да се окаже така, че Басейновата дирекция да прецени, че има прекалено много сондажи в тяхната територия и подземните води да не са достатъчни да захранят всички тях“.

Като следваща мярка, свързана с водната криза Добромир Симидчиев прогнозира, че ще бъде изискването за поставяне на водомерни устройства на сондажите. „ВиК трябва да продължат да се борят и с загубите на вода“, категоричен бе бившият зам.- министър на регионалното развитие и благоустройството.


Още от Денят на Радио Кърджали