По-високи помощи за деца с увреждания, отглеждани от роднини, иска омбудсманът

По-високи помощи за деца с увреждания, отглеждани от роднини, поиска омбудсманът Диана Ковачева в препоръка до министъра на труда и социалната политика  Деница Сачева и до председателя на парламентарната социална комисия Хасан Адемов. 
Става дума за децата с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, които получават 490 лв. месечни помощи, когато се отглеждат в приемни семейства, близки и роднини при положение, че за децата, отглеждани от техните биологични родители, помощта е  930 лв. 
Според Ковачева съществува дискриминационна практика към първата група деца, за коригирането на която е необходимо да бъдат предвидени 600 хиляди лева допълнително в бюджета за следващата година. 


Още от БНР уеб