Общините Тервел и Крушари все още нямат договори със снегопочистващи фирми

Две от осемте общини в област Добрич – Тервел и Крушари, все още не са сключили договори със снегопочистващи фирми за зимните месеци. 

Представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ВиК, здравни заведения и други фирми и организации с пряко отношение към осигуряване на нормалния ритъм на живот в областта докладаваха готовност за работа при зимни условия по време на днешното заседание на Щаба за изпълнение  на Областния план за защита при бедствия. 

Повече по темата – в репортажа на кореспондента ни Мая Щърбанова:Още от БНР уеб