Как да заведем дело в Страсбург?

Наталия МаеваВ Националната пациентска организация са постъпили редица сигнали за нарушени права на пациенти.

Как да си търсим правата пред съда и как да заведем дело в Страсбург, ако са нарушени правата ни? 

"На първо място трябва да има заведен иск в България. Ако български съд се произнесе, че не уважава заведеното дело, то тогава може да бъде препратено в Страсбург. Обаждат ни се пациенти, че нямат достъп до здравеопазване, но ние не се занимаваме с правната страна на проблема. Опитваме се да помогнем на пациентите да бъдат хоспитализирани, но възможностите ни имат ограничения все пак. Ние сме държава, в която ако нямаш познат лекар, няма как да се случват нещата", каза Наталия Маева, член на УС на Националната пациентска организация.

Адвокат Михаил Екимджиев е председател на "Асоциация за европейска интеграция и права на човека". Той има десетки спечелени дела срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Много от тях представляват прецеденти, довели до промени в българското законодателство. 

Какъв е неговият съвет към пациентите:

"Ако Прокуратурата установи, че проблемът е извън болницата - в непредприети организационни мерки на ниво държава, след това може да се подаде жалба в съда в Страсбург. Това е най-лесният начин да се стигне до този съд. Ако проблемът е в болницата, тя трябва да бъде съдена. Ако този процес не е справедлив, тогава можем да се насочим към Страсбург".

Като български граждани имаме конституционно право да се ползваме от медицинско обслужване, което може да е и безплатно при определени от закона случаи. То не би следвало да ни бъде отказано заради  възраст, пол, произход и други отличителни  характеристики: език; национална, расова или политическа принадлежност; образование; религиозни убеждения; културно равнище; сексуална ориентация; лично, обществено или материално положение; увреждане или заболяване.

Държавата гарантира равнопоставеност при ползване на здравните услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ. Така е по закон.Още от Цветовете на деня