ЮЗУ е домакин на онлайн международна конференция

Международна научна конференция на тема „Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България – Гърция“ ще се проведе на 27 ноември 2020 г. (петък). Заради пандемията от COVID-19 научното събитие ще се проведе онлайн.

Конференцията е организирана в рамките на проект "Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива туристическа дестинация" с акроним "Култура без граници". Домакин на научното събитие е Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски", който е партньор по проекта. В рамките на онлайн конференцията ще бъдат дискутирани общите проблеми по съхраняването на културното наследство в трансграничния регион и превръщането му в ресурс за развитие на културния туризъм в тази част на Балканите и Европа.