Как България може да се превърне в Науру

Светлана Тарашоева разговаря с Валентин Ганев в „Артефир“

Спектакълът „Науру. Монолог на един пътуващ“ се базира върху мотиви от първата книга „Отвъд играта“ на известния журналист и писател Иво Иванов, който живее повече от 20 години в САЩ. Негови произведения за първи път се поставят на театрална сцена. 

Актьорите Свежен Младенов и Десислава Спасова участват в тази драматизация на три от разказите на Иво Иванов, събрани в едно от Руси Чанев. 

Иво Иванов избира по един признак ярки, действителни факти и истории, които могат да действат иносказателно и да провокират зрителите да се замислят за едни по-глобални и общочовешки проблеми с много чувство за хумор, остроумие, ирония и самоирония. Погледнато е през призмата на това, какво се случва с един земен рай, когато той не се обгрижва и опазва. 

"Науру“ е пиеса за глобализиращия се свят, който става все по-материален и комерсиален, незамислящ се за природата и бъдещето си.