За многоезичните деца с разбиране

Как да се преподава на ученици с различен майчин език в началните класове

Разговор на Любомира Константинова с Вяра Михайлова в ''Нашият ден''

В страната ни няма специализирана методика как да се преподава на ученици с различен майчин език в началните класове. Всеки учител сам търси ресурси и начини да се справя с това предизвикателство. Вече близо година “Заедно в час” в партньорство със сдружение "EducArt" работят по проект за решаването на този проблем и създаването на адекватни и полезни учебни материали, методика и подкрепящи ресурси. За да говорят български в първи клас – за възможностите всички деца, които влизат в училище, да не са възпрепятствани от владеенето на езика.

Предстои и Отворен уебинар "За многоезичните деца с разбиране", които ще се проведе на 30 ноември от 18.30 часа. 

Вяра Михайлова, експерт от сдружение "EducArt", повежда към проблемите на тези деца и нейните колеги – чуйте подробности в звуковия файл.


Още от Нашият ден