РБ "Сава Доброплодни" отбелязва 200 години от рождението на патрона си

Интервю на Мила Маринова с Росица Петрова-директор на РБ ''Сава Доброплодни''

През 1992 година Регионалната библиотека в Сливен избира Сава Доброплодни за свой патрон. Заслугата е на Росица Петрова, директор на културната институция, която е един от най-ревностните изследователи на живота и делото му. 

"Той оставя трайна следа в цялата културна история на България. Той е не само изтъкнат възрожденски учител, но и плодовит книжовник, читалищен и театрален деец, борец за църковна свобода, участник в учредяването на Българската екзархия, много активен общественик, новатор и полиглот", подчерта в интервю Росица Петрова, която изтъкна, че още през 1846 година Сава Доброплодни издава "Игиономия, сиреч правила, за да си вардим здравето". Книгата се приема като здравно ръководство от обществото и многократно е преиздавана", уточни Петрова. Освен всичко изброено, Сава Доброплодни е бил и изявен църковен певец. Възрожденското учителско съсловие заедно с духовенството е формирало облика на тогавашната българската интелигенция. По онова време за избирането на учител за някое населено място от решаващо значение е било и това той да познава реда на службата и пеенето в църква. "По отношение на духовната ни култура Сава Доброплодни прави първото тълкувание на евангелските текстове на новобългарски език, в книгата си "Неделни апостоли и евангелия". Неговата кратка  автобиография е не само преглед на живота му, а и  преглед на живота на българите през Възраждането. По време на обучението си в Цариград той разширява много познанията си по гръцка граматика и превежда свободно гръцките класици. В школата в Куручешме, заради придобитите знания получава името ескарпидис /доброплодни/", разказа още Росица Петрова.

Днес служителите от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, в Сливен, ще поднесат цветя пред бюста на патрона си, в пантеона на възрожденците, по случай 200 г. от рождението му. Директорът на библиотеката Росица Петрова, в качеството си на сценарист на документален филм за Сава Доброплодни, уточни, че лентата е на етап монтаж, а експонираната изложба в централното фоайе на библиотеката „Един живот на ползу роду“, в която са представени снимки, документи, книги, публикации, както и част от кореспонденцията на Сава Доброплодни, ще може да бъде разгледана след 21 декември 2020 година. 

Интервюто на Мила Маринова с Росица Петрова започва с въпроса: "Имате ли ангел под прикритие?" Защо, това е така, може да чуете в прикачения звуков файл: 

Още от БНР уеб