Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

"Еразъм+" остава от ключово значение за европейското пространство за образование

Комисар Габриел с идея за създаването на европейска платформа за качествено онлайн съдържание

Репортаж на Гергана Панова

Програма "Еразъм" се определя като една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването си през 1987 г. нейният обхват е значително разширен и днес програмата обхваща всички сектори на образованието и обучението - от образованието в ранна детска възраст и училищното образование, до професионалното обучение, висшето образование и ученето за възрастни. Тя подкрепя и сътрудничеството в областта на политиката за младежта и насърчава участието в спорта. Пандемията от коронавирус оказа негативно влияние и върху образователната програма, като основно то е фокусирано върху мобилността, чисто физическия контакт и опита, който се получава вследствие на такова участие в проекти. Според българския еврокомисар Мария Габриел проблемът има своето решение и Европейският съюз има ясна визия за програмата:

"Голяма част от организациите се адаптираха и всъщност ни показаха, че една от новостите в програмата ще бъде въвеждането на виртуална мобилност. Тя няма да замести физическата мобилност, но в ситуации като сегашната, ще позволи, все пак да има обмен, който да бъде на един първи етап, но разбира се на един втори етап физическата мобилност ще остане. Друго нещо, което за мен е също толкова важно - в обществената консултация, която направихме във връзка с кризата, половината от учителите ни споделиха, че имат нужда от достъп до обучения и имат нужда от педагогически материали. Имат нужда от такъв тип интерактивни формати, които да им позволят след това те самите да ги адаптират спрямо нуждите на своите ученици. Затова се радвам, че с програмата "Еразъм +" имаме намерение да създадем 25 европейски учителски академии, където учителите да имат възможността да обменят опит и заедно да разработват такъв тип материали, които ще могат да бъдат прилагани в различните държави членки."

Новата програма "Еразъм+" за периода 2021-2027 г. е с безпрецедентен бюджет от 26 милиарда евро и си поставя амбициозните цели да включи в проекти нови 10 милиона европейски граждани. Комисар Габриел не скрива, че има и свои лични амбиции:

"Много трудно ми е да приема, че трите водещи платформи в Европа, които дават достъп до качествено онлайн съдържание не са европейски. Междувременно 70% от ползващите ги в Европа ясно казват, че имат огромна нужда от тях. Затова искам да работим, за да създадем европейска платформа за качествено онлайн съдържание, която да е с безплатен достъп до всички. Две са стъпките - най-напред януари месец ще направим анализ, за да анализираме в рамките на 6 месеца до юни '21 година - кои са трудностите, а трудности има. Трябва да вземем предвид превода на всички езици, защото и сега има платформи, но те са основно с достъп на един или два езика. Трябва да видим как данните биха могли да бъдат пазени, защото нека не забравяме, че тук говорим за данни, свързани с нашите деца, с нещо много важно в нашите системи, каквото е образованието. След като тези въпроси бъдат ясно адресирани колко време ще отнеме, какво ще е необходимото финансиране, ще мога да споделя и другата, втората стъпка вече да преминем към създаването на такава европейска онлайн платформа за качествено съдържание, където всеки на своя език, с безплатен достъп да може да намери необходимия педагогически материал и да може да обменя опит с други, така че максимално бързо да отразяваме и развитието в новите технологии."

Докато Европа работи за създаването на своята онлайн платформа, програма "Еразъм+" ще продължи да бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование. Илияна Петкова е преподавател по немски език във видинското средно училище "Цар Симеон Велики", тя е участвала в над 10 проекта по "Еразъм" за надграждане на своята професионална компетентност, включително и такива за младежка мобилност и е убедена във значимостта на програмата:

"Лично за мен това допринася за повишаване на моята квалификация и за мотивацията ми да работя. За нас, учителите, е много важно да можем да отговорим адекватно на изискванията на нашите ученици. Ние трябва да променим адекватно нашите методи и подходи в преподаването. От друга страна се разработват и много методи от неформалното обучение. От друга страна пък, за учениците, смятам, че ползата също е огромна. Нашите ученици се събират с млади хора от различни страни. Те работят заедно по поставени задачи, живеят заедно. По време на тези проекти на учениците им се предлагат различни дейности, поставят ги в различни ситуации. Във всичките тези неща нашите ученици споделят своите знания, своя опит, виждат как реагират техните връстници, сравняват, анализират. Не на последно място е и ползата от употребата на чуждия език. Искам да пожелая да имаме все повече ученици, които да искат да работят по проекти и да кажа, че да работиш по проект, и проект, не означава екскурзия, както много хора си мислят. Преди всичко това е желание за активна работа, отдаване, желание за развитие, за откриване на нови неща, за прилагане на наученото и видяното."

"Еразъм+" ще мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за ускорено и устойчиво възстановяване от кризата. Виртуална мобилност, подкрепа за професионалното образование и иновациите в преподаването са сред новостите в програмата.
Още от Посоките на делника