Четвърти Литературен конкурс "Ева"

Анонимен литературен конкурс „Ева” ще се проведе в Благоевград. Той ще е в два раздела – проза и поезия. Мотото на надпреварата е „Жената в миналото и днес”. Всеки участник има право да участва с една творба, която обаче трябва да е в три екземпляра. Допускат се стихотворения, разкази и есета. В отделен плик е необходимо да се опишат личните данни на участниците – имената, адресът, темефонният номер и електронният адрес. Тричленно жури ще оцени творбите и ще класира най-добрите три във всяка една от двете категории. Победителите ще бъдат обявени на 6 март, в наверечието на Деня на жената – 8 март. Организатори на конкурса са Народно читалище „Никола Вапцаров-1866” в Благоевград, Творческо обединение „ХХI век” и Литературен клуб „Огнище”. 


Още от БНР уеб