Книгата „Бъдещето на почти всичко“ - добро познаване на миналото и настоящето с ясен поглед към бъдещето

В книгата си Патрик Диксън се опитва да обхване всеки аспект от човешкото съществуване

Книгата „Бъдещето на почти всичко“ от Патрик Диксън вече е на българския книжен пазар.  “Това е книга, която се опитва да направи прогноза за следващите 100 години, като разбира се, тази прогноза е хипотетична. Авторът няма претенции да бъде Нострадамус, тъй като той е рационален човек, - не разчита на прогнози, които са интуитивни, а на такива, които са строго рационални”, казва Благой Иванов, редактор на книгата.

В книгата си Патрик Диксън се опитва да обхване всеки аспект от човешкото занимание и съществуване - икономика, урбанизация, медицина, а процесите и евентуалните промени, които ни предстоят, са разнообразни - някои от тях може да се окажат и неверни, но писателят стъпва върху на доста добре аргументирани позиции от които развива тезите си и се опитва да предугади какво предстои.

“Това, което е добра отправна точка за подобна книга е всъщност добро познаване на нашата съвременност, но и много добро познаване на процесите, които са се случили през последните няколко века”, допълва редакторът.

По думите му още от индустриалната революция насам виждаме един много променящ се свят, който в общи линии показва някакъв посока и настроение на развитие по отношение на техническо развитие и глобализация и може би това е начина, по който може да се прецени ритъмът и динамиката на развитие на света - като погледнеш близкото минало и основните процеси през ХХ век, като се правят изводи за развитието на XXI век, но е важно да се знае какво се случва в момента.

Чуйте целия разговор на Елена Пъневска в звуковия файл.  
Още от Ритъмът на столицата