Фолклор и композиторско творчество

Марин Големинов – между езичеството и лириката

„Нестинарка“ е рядък пример как един шедьовър в младите години на твореца предопределя характера на цялото му последвало творчество. След големия успех на знаменития балет пътят на композитора сякаш е програмиран. Това не е така, обаче: „Нестинарка“ просто изразява онова, което е в природата на композитора: дълбоката духовна връзка с митологичното, с българската старина, с езическите образи – обвеяни в своеобразна мистична лирика или страстна драма. До края на жизнения си път композиторът ще извлича чрез свойствения си лаконичен изказ образи от тоя оригинален свят.

Още от Звукови хроники (1001 защо – Ефир знание)