Предстои санирането на 13 жилищни сгради във Видин

Инж. Мариела Николова – ръководител на екипа по проекта, гл. експерт ''Строителство и инвестиционни проекти'' в Община Видин

Още 13 жилищни сгради ще бъдат санирани с европейски средства във Видин. Мерките за енергийна ефективност ще бъдат изпълнени по Оперативна програма "Региони в растеж." Осигурени са над 3 300 000 лева. Помощта е безвъзмездна и не се изисква съфинансиране от Община Видин. 2 832 000 лева са европейски средства, а останалите - от държавния бюджет. Дейностите трябва да приключат до 11 юни 2023 година, каза Мариела Николова, главен експерт "Строителство и инвестиционни проекти" в общинската администрация:

"В рамките на проекта са 13 жилищни сгради от община Видин, в частност от град Видин. След решения на общото събрание на собствениците на въпросните сгради, е подписан договор с Община Видин, че ще бъдат приети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания...Необходимите енергоспестяващи мерки са отразени в доклади, които са вече направени след възложена процедура от Общината за енергийната ефективност на сградите. Придружени са с валиден сертификат за енергийните характеристики, направен от лицензираната фирма. Мерките целят да се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 13-те многофамилни жилищни сгради, които попадат в списъка, са в лошо техническо състояние. За успешното изпълнение на проекта Общината ще проведе процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за  избор на изпълнител на дейностите по проектите. В резултат на тях ще се извършат заложените дейности. В резултат на изпълнението на проекта ще имаме 13 многофамилни жилищни сгради и на 390 жители на град Видин ще се създадат по-добри условия за живот."

Обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и ако няма обжалвания, санирането ще започне в началото на лятото, каза заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.

Обекти, предмет на интервенция по проекта:

1. МЖС, ж.к. "Христо Ботев", блок № 10;

2. МЖС, ж.к. „Химик“, блок №29, вход А и Б;

3. МЖС, ул. „Хаджи Димитър“ №24;

4. МЖС, ж.к. „Плиска“, блок №1, вход А и вход Б;

5. МЖС, ул. "Градинска" №1А;

6. МЖС, ж.к. "Георги Бенковски", блок 2, вход А и вход Б;

7. МЖС, ул. "Цар Иван Срацимир" № 6;

8. МЖС, ул. "Цар Асен I" № 25, вход А и Б;

9. МЖС, ул. "Сан Стефано" №3;

  10.МЖС, ж.к."Петко Каравелов" №3;

  11.МЖС, ул."Патриарх Евтимий" №1, вход А и Б;

  12.МЖС, ул."Княз Борис I" №11, вход А и Б;

  13.МЖС, ж.к. "Георги Бенковски" №4, вход А и Б


Още от БНР уеб