Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θέλουν κρατική ενίσχυση, αλλά η βιομηχανία είναι διχασμένη

Εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από την ένωση «Μέλλον για τον Τουρισμό» διαμαρτυρήθηκαν μπροστά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιμένουν για κρατική ενίσχυση λόγω της πανδημίας. Θέλουν μείωση του ΦΠΑ για τον τουρισμό σε 5% τα επόμενα 2 χρόνια. Θέλουν επίσης παράταση της προθεσμίας επιστροφής προπληρωμένων ποσών για ακυρωμένα ταξίδια στο εξωτερικό, η οποία λήγει στις 13 Μαρτίου. Απαιτείται να δημιουργηθεί ένα ταμείο κρατικής εγγύησης ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των χρημάτων στους πελάτες τους.

Η Ένωση Βούλγαρων Οργανωτών Ταξιδιών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων δήλωσε στο πρόγραμμα Χοριζόντ της ΒΕΡ ότι δεν υποστηρίζει τη διαμαρτυρία. Πιστεύουν ότι αυτό θα δημιουργήσει ανισότητες στον τομέα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.

Още от Επίκαιρα στοιχεία