Το ΑΕΠ για πέρυσι μειώθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2019

Η βουλγαρική οικονομία αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους κατά 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειώθηκε κατά 3,8% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Για ολόκληρο το προηγούμενο έτος, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2019. Στην πανδημία του 2020 το ΑΕΠ έφθασε την ονομαστική αξία 118,605 δισεκατομμυρίων λέβα (60,642 δισεκατομμύρια ευρώ), 17,109 λέβα (8,748 ευρώ) κατά κεφαλήν. Τότε, ο βιομηχανικός τομέας δημιουργεί το 26,5% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, ο τομέας των υπηρεσιών - 69,5% και ο γεωργικός τομέας - 4,0% της προστιθέμενης αξίας. Η αξία της τελικής κατανάλωσης πέρυσι αντιπροσωπεύει το 79,3% του ΑΕΠ.

Още от Пътуване и престой