15 културни и природни обекти ще дигитализира Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан"

Обектите, които ще бъдат дигитализирани, са избрани след предварително проучване. Критериите за оценка на обектите са: привлекателност/атрактивност, значение, достъпност, пространствена структура, техническа  възможност за дигитализация и др. Целите при избора са: съхраняване на материалните обекти за бъдещите поколения (сгради, църкви, паметници), привличане вниманието на туристи, осигуряване на достъпност за хора в неравностойно положение.

"Целта на тази дигитализация е заснемането на обекти, които да останат в бъдеще заснети, така че в случай на природно бедствие, ако бъдат унищожени, да могат да бъдат възстановени с абсолютна същност. Това беше едната причина за тяхното заснемане. От друга страна искаме тези обекти да станат по- популярни туристически обекти и да могат да бъдат достъпни чрез специално създадена интернет платформа. Третата причина- за хората, които не могат да ги видят на живо, да могат виртуално да ги видят. Изборът беше сведен до кри категории", обясни Оля Генова- експерт в Дирекцията на природния парк.

Предварителното проучване за избор на обекти за дигитализация на територията на парка и околопарковата територия направи Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан". Избраните обекти са в три категории: "Интерпретативни и туристически пътеки", "Природно наследство" и "Културно наследство". Проведени са анкети сред заинтересовани страни- музеи, кметове на общини, регионалната библиотека, НПО. Направените предложения са класирани и са оценени по определените критерии. 

Снимка: ПП ВРАЧАНСКИ БАЛКАНОт туристическите маршрути са избрани Врачанската еко пътека и Горската пътека на приказките. Дигитализацията ще представлява заснемане със специална техника, за да може след това човек да се разходи по маршрутите. От природните обекти са избрани пещера Леденика, природната забележителност "Ритлите", природната забележителност "Божият мост". От културните обекти, които са най- много, са избрани: паметникът на Христо Ботев, Куртпашовата кула, Кулата на Мешчиите, старата и новата баня в град Вършец, църквата "Св. Николай" в село Царевец със запазените стари стенописи, Черепишкият манастир, комплекс "Дядо Йоцо гледа", "Калето" в град Мездра. 

Оборудването за заснемането ще остане собственост на парка, процесът на дигитализиране ще продължи и с други обекти. Сред избраните обекти за дигитализиране, които се намират на територията на природен парк "Врачански Балкан", са включени и популярни такива. Причината е, че ще бъдат принтирани с 3D принтер и след това предлагани като сувенири.

Проектът за дигитализация е по програма INTERREG V-А Румъния - България и се реализира в партньорство с Дирекцията на природен парк парк "Железни врата" от Румъния.

Още по темата може да чуете в звуковия файл.


Още от Еко свят