Над 5000 пенсионери в област Видин ще получат по 120 лева

Венцислав Боянов, директор РД ''Социално подпомагане'' Видин в ''Цветовете на деня'' 13.04.2021

5317 пенсионери в област Видин ще получат финансова подкрепа в размер на 120 лв  от Агенцията за социално подпомагане. Това важи за хората от третата възраст, които получават пенсия в размер от 300,01 до 369 лв включително, съобщи Венцислав Боянов, директор на Регионална  дирекция "Социално подпомагане"- Видин :


"От 19 април 2021 г започва изплащането на финансовата подкрепа, в размер на 120 лв, за хранителни продукти. Помощта се отпуска от правителството съгласно чл.64 от Закона за държавния бюджет на Република България. На пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите е 300,01 до 369 лв включително. Помощта е еднократна... Не е необходимо да се подават заявления... Реалното изплащане ще стане в периода 19-26 април и ще става така, както се предоставят помощите - в пощата или по банков път... Неполучената помощ ще се изплати до края на 2021 година..."
 
Тази помощ са дава веднъж в годината като подкрепа за купуване на хранителни продукти. Информацията за тези, които имат право да получат помощта се дава директно от НОИ и не е необходимо да се подават декларации от хората, които попадат в тази група.


В Дирекция "Социално подпомагане"  Белоградчик такава помощ ще получат 377 души, в Брегово - 282-ма, във Видин - 3658 лица, в Димово - 567 и в Кула - 433 души. Получената финансова подкрепа не се счита за доход при кандидатстване за други помощи. Ако гражданин не получи помощта, то той трябва да се обърне към Дирекцията за социално подпомагане по местоживеене.

Още от Цветовете на деня