Специална комисия с доклад за ремонтите на детски площадки в община Дупница

Комисия, назначена от общината в Дупница, направи оглед на всички над 60 детски и спортни площадки на територията на града и селата и изготви доклад до кмета инж. Методи Чимев за състоянието им и необходимостта на ремонти и подобрения.

Най-често щети се нанасят върху съоръженията в централната градска част. В повечето случаи става въпрос за умишлено увреждане на пейките и на съоръженията по площадките, констатира комисията.

Вече се изготвят количествени сметки за нужните елементи за отделните детски площадки, тъй като те са специфични и в повечето случаи се правят по поръчка.

Приоритетно ще бъдат ремонтирани детските кътове пред Дома на техниката, в градската градина, където ще трябва да се подменят и ударопоглъщащите  настилки, площадката зад сградата на полицията и други.

Най-често се унищожават дървените ребра на пейките, като годишно се налага да се възстановяват над 70 такива, обясни директорът на Дирекция „Устройство на територията и строителство“ инженер Иван Бельов.

Общината ще изгражда и нови площадки това лято, каза говорителят на кметството Христо Апостолов:

„Една в Дупница и една в Яхиново. Има площадки, които ги ремонтират по 3 пъти в годината – тези, които са основно в центъра, които са най-посещавани“.