Стартира приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди в община Видин

Репортаж на Пламен Коцев

От днес стартира приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, по проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин". До 15 май ще продължи приемът на заявления от всички граждани, които желаят да бъдат подменени отоплителните им уреди на твърдо гориво със съвременни и алтернативни такива, каза кметът на Община Видин Цветан Ценков.

"Ние успяхме в срок да се справим с всички дела в Конституционния съд, във Върховния административен съд и Община Видин наистина да работи по проекта в график. Няма как да не съм радостен, че над 3500- 4000 семейства ще получат своята подкрепа."

Условията за кандидатстване разясни зам. кметът по европейските политики и инвестиции на Община Видин Десислава Тодорова.

"Всички необходими документи, заявления, декларации, поканата, насоки за кандидатстване, насоки за попълване се намират на интернет страницата на Община Видин. Там може да намерите покана за кандидатстване, образци на документи за физически лица. Публикувана е и ориентировъчна таблица за избор на отоплително устройство, като водещо е желанието на гражданите. Отоплителните устройства, за които може да се кандидатства са топловъздушна камина със затворена горивна камера, камина с водна риза, пелетен котел, газови конвектори или климатици."

С подписването на договора, крайният получател удостоверява, че е запознат със съдържанието му, обясни юристът по проекта Теодора Вълчева.

"Крайният получател получава безвъзмездно ново отоплително устройство, което да ползва за отопление на имота. Придобива правото на собственост върху новото устройство след изтичане на две години, считано от датата на приемо- предавателния протокол."

Заявления за кандидатстване по проекта се приемат от днес до 15.05.2021 година, всеки работен ден в Информационния център на Община Видин. Предвид епидемиологичната обстановка в страната това може да стане и по електронен път, като на сайта на Община Видин има посочени телефони за консултации, както и подробно описание на стъпките за кандидатстване. До края на годината предстои да бъде избран и изпълнител на проекта, след което ще може да се премине и към фактическия демонтаж на старите, и монтаж на новите отоплителни уреди. Според зам. кметът Десислава Тодорова, това ще стане най- рано през пролетта на 2022 година. 

Още от Цветовете на деня