Комисията за ценни книжа и борси на САЩ: Пазарът на криптовалути се нуждае от регулация

Председателят на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заяви в четвъртък, че пазарът на криптовалути се нуждае от повече регулация, като в тази връзка той поиска от Конгреса да създаде регулаторна рамка.

"В момента борсите, търгуващи с тези криптоактиви, нямат регулаторна рамка нито в SEC, нито в друга сестринска агенция, или в Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). Подобна регулаторна рамка би могла да внуши голямо доверие. В момента няма пазарен регулатор около криптоборсите и по този начин всъщност няма защита да се печели от измама или манипулация ", каза шефът на SEC Гари Генслер по време на виртуално изслушване, проведено от Комитета за финансови услуги на Камарата на представителите.

По-рано тази седмица министърът на финансите Джанет Йелен също призна, че САЩ нямат "адекватна" регулаторна рамка за криптовалутите и че това е тема, която си заслужава да бъде разгледана.

"Всъщност нямаме адекватна рамка от регулаторна гледна точка за справяне с различните проблеми, които криптовалутите поставят", посочи Йелен по време на събитие, организирано от "Уолстрийт джърнъл".


Още от БНР уеб