Вижте гората, която засяхме над Дивдядово

Скоро над шуменския квартал "Дивдядово" отново ще има гора благодарение на всички доброволци от Североизточна България.

В началото на тази година ДГС-Шумен организира акция по почистване на площта и залесяване с жълъд. В кампанията се включиха над 300  ентусиасти, които не се изплашиха от ниските температури и тежките условия на терена. Бяха разчистени около 40 декара, върху които беше останала изгоряла вършина и остатъци след сечта. По решение на ръководството на СИДП терена беше залесен с жълъд от вида космат дъб. 

Днес експерти от ДГС и предприятието установиха, че засетият жълъд е поникнал почти на цялата площ. Отделно върху 31 декара беше извършено залесяване от служители на стопанството с фиданки от видовете космат дъб и цер, които също са в добро състояние.

Още 10 декара от обгорялата гора вече са почистени и там също ще бъде създадена нова гора, но през есента.


Още от БНР уеб