Искра Михайлова: Гражданите да бъдат активни участници в работата на ОбС

Интервю на Светлана Димитрова с Искра Михайлова

Възможност гражданите на Стара Загора да правят предложения и становища по въпроси от компетентността на Общинския съвет, които представляват обществения интерес. Това инициира като точка, която ще залегне в дневния ред на предстоящата в края на месеца сесия на местния парламент Искра Михайлова, общински съветник от „Възраждане“.

"Ние искаме да прибавим в правилника, за да има уреден начин гражданите да взимат още по-голямо участие в процесите, които текат в Общината, които пряко ги касаят. Ние сме длъжни като общински съветници, които се борят за благото на всички граждани да осигурим техния достъп, те да могат да правят своите предложения и да бъдат активни участници в работата на Общинския съвет".

Искра Михайлова предлага в правилника за дейността на Общинския съвет да се добави и възможността освен съветници и граждани да имат право да отправят питания до кмета по актуални проблеми.Още от БНР уеб