Ново поколение център "Европа директно" е открит във Видин

Фрагмент от ''Цветовете на деня'' на 14 май 2021 година

Информационен център от ново поколение към мрежата "Европа директно" е открит във Видин. На събитието присъства ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев. При откриването той изтъкна, че центърът във Видин, както и останалите в страната е пряката връзка на регионите с Европейския парламент и Бюрото в България:


"Новите центрове "Европа директно" в много от случаите не са всъщност нови, тъй като както и тук,  предишните центрове продължават да изпълняват тази функция, само че с повече задължения, с повече отговорности, повече работа и за петгодишен период, което в крайна сметка дава и една голяма доза сигурност, а не както преди, когато трябваше много често да се подновяват тези договори.  Моментът е много отговорен, моментът е и много труден, защото всички виждаме, че има и една сериозна вълна от критики към Европейския съюз. Говори се за ваксините, за отговора на пандемията, какво става с ваксините, така че това е много труден и отговорен момент- как точно комуникираме за Европейския съюз, какво се прави. Тук аз се присъединявам отново към колегите от Европейската комисия, които започнаха една кампания точно за увеличаване на осведомеността и засилване на интереса към ваксинирането, което е комуникационен приоритет през следващите няколко месеца, защото при всички критики, някои от тях основателни, ваксини има…Надявам се да се завърнем колкото се може по-бързо към по-нормална ситуация чрез ваксиниране. Ние подкрепяме тези усилия за ваксинирането. Предполагам, че и вие ще го направите. Европейската комисия договаря и нови количества, защото подозирам, без да съм лекар или специалист, че  ще се налага през известен период да се ваксинираме. Това е изключително важно, защото икономиката трябва да тръгне нормално. Трябва да тръгне и туризмът, трябва да тръгнат въобще всички сектори от живота ни."


Ръководителят на Бюрото на ЕП в България изтъкна още, че европейските средства помагат на региони като Видин да се възстановяват и се надява това да се случва колкото се може по-бързо.


"Европа директно"-Видин вече от години има дейност в града и областта, подчерта Андриан Александров, директор на Фондация за регионално развитие и отбеляза, че новото предстои и се обърна към присъстващите:


"Вие ще бъдете свидетели на това ново и аз ви каня да можете да задавате своите въпроси, да можете да се интересувате от всичко, което се отнася до общото ни бъдеще, за да може заедно да го изграждаме."


Заместник-кметът на Видин по европейската политики и инвестиции Десислава Тодорова  със съжаление отбеляза, че жителите на областта не се чувстват достатъчно граждани на Европа:


"От дългата ми практика в управлението и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства, в мен остава тъжното чувство, че за жителите на Община Видин Европейският съюз е доста далечно понятие. Ваша, а и наша задача е това да се промени." 


Десислава Тодорова обяви, че Европейският съюз оказва влияние върху живота на всеки един от нас и като пример посочи някои от най-значимите проекти с европейско финансиране, които се изпълняват в общината. 


"Благодарение на това, че сме част от голямото европейско семейство, в момента реализираме и до две години ще приключи реставрацията на Синагога – Видин, един знаков паметник на културата. Благодарение на оперативните програми ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни жилищни сгради, ще бъде реконструирана четвъртата част на централната пешеходна зона, ще бъдат изградени 37 броя социални жилища в град Видин", каза заместник-кметът. Припомни също, че в момента се изпълнява проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух, който ще помогне над 3400 домакинства във Видин да подменят отоплителните уреди на дърва и въглища с алтернативни. Допълни, че тези домакинства ще усетят ползата от членството ни в Европейския съюз директно в домовете си.


Сабрина Калъчова от "Европа директно"- Видин изтъкна, че в информационния център ще продължават да работят все така за каузата да са мост между европейските институции и гражданите. 


Още от Цветовете на деня