Радио София гостува на Военна академия "Георги С. Раковски"

| обновено на 16.05.21 в 17:22
Ген.-майор Груди Ангелов, Началник на Военна академия

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. 

Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. Академията предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина. 

Библиотеката на територията на Академията вече има нова собствена сграда с богат библиотечен фонд. Впечатляващо е, че Военна академия е може би единственото висше училище, което увеличава своя брой студенти през всяка от последните три години в условията на сериозна демографска криза. 

В момента Академията изгражда нови общежития на територията си, където е и храмът „Свети Архангели“. Предстои с благотворителност да бъдат събрани средства за изграждане на градски парк и монумент на загиналите войни от Първата и Втората световна война, твърди ректора на Военната академия „Г. С. Раковски“ – полковник генерал майор д-р Груди Ангелов.  

„Възможно е държава да не съществува, но държавността да е неопровержим факт“, твърди генерал Груди Ангелов в свой доклад на научната конференция „Раковски – 200 години безсмъртие“. Част от инициативите по повод годишнината са и откритите барелефи на Раковски в родния му Котел и в Пловдив. Предстои и премиера на филма, посветен на Раковски на 20.05 във Военна Академия. Всички столичани са поканени.  

Ген.-майор Груди Ангелов, Началник на Военна академия  за мястото на Г. С. Раковски и за настоящето:ген-майор Груди Ангелов, Началник на Военна академия

Доц.д-р Мария Фъртунова, пом.-ректор на Военна академия за рейтинга на академията: Доцент д-р Мария Фъртунова – помощник-ректор на Военна академия „Г. С. Раковски“ заяви, че в работата й за рейтинговата система на Висшите училища, Военната Академия показва добри резултати. Въпросът за създаване на научен елит във Висшите училище е доста сериозен и заема сериозно място в Европейската комисия. Доц.д-р Марив Фъртунова, пом.-ректор на Военна академия
Полковник професор д-р Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ очерта образованието във Военната академия не просто като изграждащо нови знания у студентите, но и важни знания за живота и дисциплинираност, която е силно присъща на учебно заведение като Военната Академия. Факултетът намира баланс между офицери и цивилни служители. Ценностната система е различна на категорията обучаеми, например офицерите заострят внимание върху опасностите, при гражданските лица не е точно така. Полк.проф.д-р Георги Димов, декан на факултет

Полковник доцент Емил Енев - декан на факултет „Командно-щабен“ заяви, че най-новата специалност : „Разузнаване, специални способности и електронна война“ е една изключително важна и ценна програма. Друга нова специалност е „Борба с радикализация и тероризма“. Мисиите зад граница, в които участват преподавателите се провеждат, там където има най-големи заплахи за националната сигурност.Военна академия Г.С.Раковски

Проф.д-р. Венелин Терзиев очерта отворената наука като необходимост науката да бъде достъпна, а именно България има публичен портал за отворена наука, разработена от НАЦИД, където се публикуват и изследвания на Военна академия. Това е малка крачка към отворената наука, защото тя е там, където е общественото развитие, заяви още той. Проф.д-р. Венелин Терзиев с водещата Анелия Торошанова"Натрупването на знанията е особено важно, ние българите трудно се учим от нашите грешки, по-скоро ги повтаряме, защото имаме къса памет, екстраординарният Раковски като такава велика личност е признат по-късно, неговите съвременници не са го оценили тогава. Ако говорим за съвременната просветителска мисия, като преподавателска, тя трябва да е свързана с това да изграждаме у младите тази ценност." - думи на Проф.д-р. Венелин Терзиев.Паметникът на полк.Борис Дрангов

Изявените студенти на Академията продължават пътя си там, като участват и в различни Еразъм проекти и се обучават извън страната, стават и преподаватели и докторанти. Такъв е и примерът с подполковник Николай Радославов и Илия Табаков, хоноруван преподавател към Военна Академия. Заедно с Цвети Монова - магистър, Александър Спасов - бакалавър и Денислав Илиев - гл.експерт във Военна академия те говорят и за атмосферата, перспективите и мястото на академията в международен план:Паркът на Военна академия



Още от Радиокафе