Само учениците от V и ІХ клас учат дистанционно от днес

Учениците от VІІ, VІІІ и Х клас, които учат в електронна среда от 26 април, от днес се връщат в класните стаи. Те ще учат присъствено поне до края на месеца заедно с VІ и ХІ клас.

От присъствено към дистанционно обучение преминават учениците от V и ІХ клас, които се върнаха в учебните заведения на 26 април.

За дванадесетокласниците учебната година приключи в петък.

Учениците от началния етап от І до ІV клас  продължават да учат присъствено без прекъсване от 12 април.


Още от Ритъмът на столицата