Детска градина във Враца гради мостове за социално включване

Фрагмент от ''Заедно'' на 14 май 2021 година

Детска градина "Детска Вселена" във Враца изгражда   мостове за социално включване между децата. Работи с партньори от Румъния, Турция, Гърция, Полша и Унгария. Чрез игрите децата опознават света и се учат да приемат различията по между си. Всяко дете е със собственото различие и с индивидуалната си потребност, казва директорът Клавдия Костова:

"Проектът мостове за социално включване на програма "Еразъм +", който е към дейност 2 за училищни партньорства, обмен на опит между училища, се случва по идея на координатора Румъния, детска градина, която е в град Търговище в Румъния и партньори и екип от още пет европейски страни. От България е детска градина "Детска Вселена"- Враца, от Полша, от Унгария е католическа детска градина, от Турция, Гърция. Целта на този проект е да се мотивират, да се ангажират за учене през целия живот всички деца, деца с различия, т.е деца със специални образователни потребности, деца от малцинствен произход, деца, чиито семейства, изповядват различна религия, с различен социален статус, т.е всяко дете е със собственото си различие и индивидуалната си потребност. Освен, че това е главната цел, която съпътства всички дейности, приобщаването на децата с различия, има още подцели. Някои от тях са създаване на образователна среда за насърчаване на европейските ценности- гражданство, свобода, толерантност, недискриминация и междукултурност, интеграция на децата от предучилищна възраст в социалния живот и намаляване на риска от отпадане от училище, както и подобряване на качеството на образование в детските градини и в частност на детска градина "Детска Вселена", разбира се."

В дейностите участват децата на възраст от 4 до 7 години в детските градини, включени в инициативите, като и техните учители. Активно се включват също родителите и местните общности и образователни институции. Чрез игри, приказки и изкуство децата придобиват нови знания и разбират сложни житейски ситуации.  

Още от Заедно