Фолклор, приказка, фантазия: „Детето и чудесата“ от Морис Равел

Трябва да се върнем далеч назад, в романтизма, където да потърсим връзката на тази опера с фолклора. Тогава, когато приказката, народната песен, народните умотворения са култ, етична и естетическа мярка за съвършенство. Времената на Братя Грим, Вилхелм Хауф, Арним и Брентано, Андерсен, на десетки разказвачи и преразказвачи на народни приказки не са свършили и до днес. Великият поет на Севера, Андерсен, вживян в психиката на детето, което с фантазията си оживява целия околен предметен свят, оживява вещите, цветята на малката Ида. Повече от век след него писателката Колет създава текст за непослушно момченце, което чупи и наранява предмети, животни растения. И ето, всички те оживяват и се обединяват срещу лошото момче. Тук настъпва своеобразен катарзис, момченцето изживява своята самота и се помирява със света. Този красив текст с право е предложен на големия познавач на детската душа, Морис Равел и в 1925 г. операта „Детето и чудесата“ вижда бял свят.

Фрагменти от операта „Детето и чудесата“ може да слушате на 10 юни от 16.30 часа по програма „Христо Ботев“

Още от Звукови хроники (1001 защо – Ефир знание)