Ще накърни ли съдебната реформа достъпа до правосъдие

Разговор на Анелия Торошанова с Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев в “Нашият ден“

Защо трябва да бъде променена съдебната карта на съдилищата? Какво представлява проектът “Модел 4“?

Темата коментира в “Нашият ден“ Красимир Шекерджиев, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

“Модел 4“ е един от четирите модела, които бяха изработени в рамките на проект, стартирал през 2016 г. 

"Още от предходния състав на ВСС наследихме този вече започнал проект. В рамките на този проект бяха изработени четири различни модела, всеки от които представлява различна визия за това как следва да изглежда съдебната система в бъдеще, като съдийската колегия в нейното мнозинство и пленумът на ВСС се спряха на един от тези модели – номер 4.

Това е визията, която съдебната власт има за своето развитие. Моделът, който предлагаме, е проект за реформа.

Прекрасно знаем, че реформа в съдебната система, особено тази, която се предлага в “Модел 4“, няма как да се случи без съдействие от другите власти и основно от законодателната власт.

На практика отправяме едно предложение към законодателната власт, която следва да го обсъди и разбира се, ако го подкрепи, да го реализираме всички заедно.

Шуменски окръжен съдТемата коментира в “Законът и Темида“ Боряна Димитрова, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

“Считаме, че “Модел 4“ дава в пълнота отговори на натрупаните в съдебната система проблеми. Може би трябва да припомня, че за съдебна реформа отдавна се говори в България и нищо конкретно не се свършило до момента.

Може би трябва да припомним, че към 2015 г. Световната банка каза на България, че има достатъчно много съдии, за да предприеме реформиране на своята съдебна карта на фона на демографския срив, на фона на намаляващите дела, криминогенната обстановка и огромните разходи за съдебна система.

Бюджетът на съдебната система за тази година е 900 млн., вероятно догодина ще минем 1 млрд.

В България има 113 райони съдилища. Голяма част от тях са с по 2-3-ма съдии."

Чуйте разговора в звуковия файл.


Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР