Книга на Георги Коритаров

Разговор на Силвия Чолева с Митко Новков в ''Артефир''

„Свободна зона. Часът е 9 без 5“ е особена книга. Тя излиза, след като авторът ѝ вече не е между нас и съдържа негови коментари от 4 януари до 5 април тази година. В нея можем да се впечатлим за пореден път от журналистическото умение, интелекта, познанията и иронията, характерни за Коритаров. 

Вече останаха много малко професионалисти от този порядък. Вече сякаш подобно можене и знание изобщо не се цени в журналистическите среди, а и в обществото ни. Тъкмо заради това тази книга има задачата не само да събере последните коментари на един от най-добрите от колегията, но и да бъде напомняне за високите критерии и изисквания в журналистиката. С постиженията и с грешките. Липсата остава.

Чуйте Митко Новков.


Още от Артефир