Преславските богатства в каталог

Археологически музей "Велики Преслав" спечели проект по "Дейности  по представяне на движимото културно наследство в музеи и художествени галерии" към Министерството на културата. Темата на проекта е "Изработване на научен музеен каталог "Богатствата на Велики Преслав" и историко-археологическа и туристическа карта "Велики Преслав"". 

И двете издания ще бъдат изработени от специалистите в Археологически музей "Велики Преслав". Ще включват най-ценните експонати в музея, включително и новопридобитите, както и обектите от Археологическия резерват заедно с последните теренни проучвания.

Картата ще включва и обекти от историята и съвремието на Велики Преслав след Средновековието.

Още от БНР уеб