Цена ремонта хидроакумулација петоструко већа од тржишне цене, утврдило Министарство економије

Министар економије Кирил Петков је након провере три вештачка језера у административним областима Сливен и Ловеч изјавио да је констатовано да су ремонти хидроакумулација извођени по ценама које су 5 пута веће од тржишних. По његовим речима, хидроакумулације су тренутно зарасле у траву и празне иако је за њихове ремонте једној те истој фирми исплаћен исти износ и тако је потрошено укупно 5 млн лева  /нешто изнад 2,5 мл евра/.

Министар Петков је изјавио да ће све резултате провера хидроакумулација доставити јавном тужилаштву и обећао промену у политици установе приликом следећих ремонтних радова.

У међувремену је обелодањено да ће Врхавно касационо тужилаштво испитати случаје на основу пријаве министра Петкова, према којој је ремонт хидроакумулације „Пазар дере“ износио 2,3 млн лева /нешто изнад 1,2 млн евра/ а она је тренутно празна.