Трудовата мобилност в Европа не е гарантирана

През май Европейския парламент прие резолюция относно трудовата мобилност в ЕС и спазването на правата на мобилните работници. На онлайн брифинг, посветен на резолюцията, евродепутатът Радан Кънев съобщи:

Ключово право на европейските граждани е да работят във всяка държава-членка, но и правото на малкия бизнес да работи трансгранично и да предоставя услугите си в ЕС трябва да бъде осъзнато като нещо положително, а не да бъде дъвка за ловки политически популисти, които да ги представят в негативен план.”  По думите на Кънев трудовата мобилност не е гарантирана извън въпроса, че се употребява политически. Лошите условия на живот по време на пандемията са превърнали мобилните работници зад граница в първостепенна жертва на пандемията, особено в рамките на първата COVID вълна в Западна Европа. В трудовите общежития нивата на заболеваемост и смъртност били особено високи, изтъкна Радан Кънев.

„Пандемията доведе дотам, че сезонни работници се оказаха затворници в трудови общежития без възможност да излизат от тях и без гарантиран достъп до хранителни продукти.”

Примери от кланици в Германия представи Иван Райнов, стажант в бюрото на ЕП в България. Заради лошите условия на труд са били заразени хиляди работници – предимно от България и Румъния. Те са получавали между 5 и 7 евро на час, докато минималното  почасово заплащане в Германия е 9.50 евро.

Около два милиона души от Източна Европа работят в Западна Европа. Командированите работници са заети предимно в сектор строителство и транспорт, коментира икономистът Адриян Николов.

Резолюцията подчертава нуждата от засилване на координацията между социалните системи на страните-членки по отношение на трудовата мобилност чрез създаването на цифров европейски социалноосигурителен номер. Едва ли обаче през следващите 30-на години ще можем да постигнем Общ европейски осигурителен модел, коментира Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика.  В ранната есен се очаква в Европейския парламент да влезе директивата за платформените работници. Тогава на депутатите ще бъде представен за дебатиране въпросът с цифровия европейски социалноосигурителен номер.

Чуйте повече в прикачения звуков файл:
Още от БНР уеб