ВиК е с отказ за нов водопровод в Брестовица за нарушения на ЗОП

Ангел Стоев е открил в документацията редица нарушения по обществената поръчка на "ВиК"-Пловдив

| обновено на 15.06.21 в 15:43
Интервю на Иванка Петкова с Ангел Стоев, управител на Пловдивска област

В позиция по повод казуса с питейната вода на Брестовица пловдивският областен управител Ангел Стоев заявява, че е предприел проверка и е изискал информация от редица институции.

Той посочва, че от чешмите в селата Брестовица и Кадиево продължава да тече негодна за употреба вода, независимо от изградените нови сондажи, а през почивните дни отново са регистрирани и аварии.

От изисканата от "ВиК"-Пловдив информация става ясно, че процедурите по обществените поръчки са правени без предварителна покана за участие, а финансиране за тях не е осигурено. Не са постъпили и официални основания за отказ за осигуряване средства за финансиране, обяснява областният управител.

Той е изискал документацията по проекта за цялостна реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нова водоснабдителна система на село Брестовица. 

Стоев цитира и протокол от заседание на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ от 16 април тази година. От него ясно, че отказът от финансиране категорично не е политически ход, а обективно мотивирано решение за защита на публичния интерес.

В предоставения документ е посочено, че  ВиК Пловдив е сключил договорите с избраните предварително изпълнители без одобрението на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“, а проведените обществени поръчки не съответстват  на становището на Агенцията за обществени поръчки. Това поставя под съмнение тяхната законосъобразност.

От протокола е видно още, че липсва информация за начина и критериите за подбор на участниците. Открити са и редица нарушения в техническата спецификация, а сключените договори не са обезпечени с гаранции за добро изпълнение. 

Надзорният съвет посочва, че избраният за изпълнител няма необходимия опит в изграждане на ВиК инфраструктура. 

Като обобщава информацията в документа пловдивският областен управител цитира и позицията на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“, че ВиК Пловдив трябва да избере ново техническо решение за елиминиране източника на замърсяване на водата в Брестовица. Необходимо е да се проведе законосъобразна обществена поръчка, уточняват от институцията. 

Утре областният управител ще има среща с Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“, Инициативен комитет „Кадиево“, кмета на Община „Родопи“, ръководството на ВиК Пловдив и представител на „ВиК холдинг“. 


Още от Ден след ден