Д-р Цигаровски е новият председател на РК на БЛС в Пловдив

Интервю с д-р Георги Цигаровски -председател на РК на БЛС -Пловдив


Доктор Георги Цигаровски е новият председател на РК на БЛС в Пловдив. Той бе избран на проведеното отчетно-изборно събрание на съсловната организация. 

За Радио Пловдив д-р Цигаровски заяви, че с отговорност поема поста и благодари на своите колеги за оказаното доверие. Той припомни, че от 2001 година е част от пловдивската лекарска колегия, последователно е заемал  различни длъжности, включително и на заместник-председател. Като първа задача определи организацията вътре в колегията, за да се затегнат връзките между лекарите, което ще доведе по по-бърз начин да се достига до консенсус по важните въпроси.

Делегатите гласуваха и и тримата му заместници – за болничната помощ - д-р Любомир Паунов, за специализирана извънболнична помощ - д-р Пенчо Делев и за първична медицинска помощ  - д-р Христо Дипчиков.

 Членове на Управителния съвет станаха проф. Б.Китов, доц. Дойков, доц. Тилкиян, д-р Павлов, д-р Горев, д-р Генчевска и д-р Петкова. 

За секретар бе преизбран д-р Георги Кръстев.

По думите на д-р Цигаровски новият управителен съвет е балансиран, в който опита си дава среща с младостта, представени са балансирано различни професионални групи, работещи в големи и малки населени места, от университета до селските практики.

За председател на Контролната комисия бе избрана д-р Пенка Стойнова, а на Комисията по професионална етика - д-р Иван Црънчев.Още от Ден след ден