Седмокласниците решават задачи по Вариант 1 на НВО по математика

Репортаж на Лалка Радкова

Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката. Началният час на изпита беше в 9:00 часа. Външното оценяване на седмокласниците по математика се провежда в 1699 училища в страната, а по предварителна информация в него се явяват 59 800 ученици.

„Изпитният ден в Пиринско започна спокойно и всичко, свързано с организацията и нормалното му протичане е факт. Той се провежда във всички 86 училища в 337 зали. От 2930 ученици, които днес се очакваше да се явят на изпита по математика за 7 клас, в него участват 2827, 106 не са пожелали по една или друга причина да положат този изпит. Анализът сочи, че няма концентрация на голям брой неявили се ученици в едно училище. Това беше и една от поставените задачи от мен и колегите от РУО към директорите и учителите на учебните заведения, да направим всичко възможно да мотивираме всички ученици да демонстрират  знания, умения и компетентности. 106 неявили се – това е около 3%, което е в поносими норми.  От двама ученици, контактни на заразени с коронавирус – един ученик от Белица участва в изпита, вторият от съседно населено място - не е пожелал“- така обобщи началото на изпитния ден по математика за 7 клас в област Благоевград Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление по образованието.


В Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград бе създадена много добра организация за нормалния старт на изпитния ден. 93 седмокласници бяха разпределени  в залите на училището. „ Подготвили сме залите, хигиената е на ниво, свалили сме всички изпитни материали, пликовете са готови, очакваме файловете и както винаги, при влизане в училището медицински сестри ще измерват телесната температура на всеки ученик. Надявам се всичко да бъде наред“ – каза Лили Стоянова, директор на учебното заведение.


Седмокласниците тръгнаха към изпита по математика с голяма доза вълнение, но и  увереност в знанията си.