Без прегледи за необратимо болните

Интервю на Ивелина Иванова с д-р Валентина Манолова

Всички трансплантирани пациенти да получат 100% пожизнен ТЕЛК, както и хората на хемодиализа, без оглед дали им предстои трансплантация. Това са част от положителните промени в Наредбата за медицинската експертиза, които вече са в сила, каза д-р Валентина Манолова, председател на ТЕЛК - Шумен.

Друга много важна възможност, която дават новите правила е хората, които вече имат експертни решения, но изменените текстове са по-благоприятни за тях, ще могат да поискат нова оценка в двумесечен срок от влизането в силата на промените в Наредбата.

Чуйте още за промените в Наредбата за медицинската експертиза от д-р Валентина Манолова. С нея разговаря Ивелина Иванова.


Още от Изотопия