Без училище не можем, това показа кризисното образование

Интервю на Паолина Комсалова с проф. Галин Цоков

Тезата е на проф. Галин Цоков, който ръководи катедрата "Педагогика и управление на образованието" в ПУ "Паисий Хилендарски". Той коментира анализа на МОН за ефекта на дистанционното образование върху учениците, учителите и върху цялата система. 

Проф. Цоков изтъкна, че изпитанието Ковид се е превърнало в предизвикателство, което има своите успехи. Те трябва да се развиват. В същото време изтъкна, че кризисното образование е показало колко важна е институцията училище, въпреки че образованието ще става все по - хибридно. Основният елемент е свързан с дистанционно обучение в електронна среда, които ще се развиват в образователната система.

Професорът подкрепи идеята училищата да са последните, които ще затворят при евентуална четвърта вълна на епидемията, особено това се отнася за началните класове, защото при тях има най-сериозни проблеми за задължане на внимание в електронна среда. 

Ученият отбеляза, че резултатите от изпитите в повечето училища не са показали сериозен спад на знания. 

"Друго положително в анализа е, че започна да се развива доверието между родители и учители, между училище и семейство, защото родителите на децата в начален етап станаха съучители",  каза проф. Цоков. Той посочи, че е важно да се анализират данните от изминалата година, за да се посочат добрите практики в българските училища и да се мултиплицират.

"Сега е важно да има предварително очертани прагове, при които да затварят училищата, и да минават на ротационно обучение, ако пандемията се развие по-сериозно", заключи проф. Галин Цоков. 

Още от Точно днес