Инж. Александър Дунчев, ИАГ: Бързата реакция при пожар е по-важна дори от техниката за гасене

Разговор с Александър Дунчев, изп. директор на Агенцията по горите

Трябва обществото ни да развие нулева толерантност към паленето на стърнища, защото в над 90% от случаите това води до неконтролируеми горски пожари.

Това подчерта пред Радио София инж. Александър Дунчев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите.

Природните нарушения, свързани с климатичните изменения – корояди и други патогени, както и човешката небрежност засягат 1 процент от горските площи.

За съжаление и тази година сезонът на горските пожари отново нанася огромни щети. Последният пример е над град Твърдица, където бяха унищожени над 500 дка борова гора.

Като цяло тенденцията е към слабо намаляване на щетите от пожари, но това е заради мерките които се вземат превантивно и бързото им спиране. Изградени са 10-ина кули за противопожарно наблюдение, проектират се още 13.

По думите на инж. Дунчев бързата реакция при възникване на пожар е по-важна дори от техниката за гасене.

Другият „бич“ за българската гора е незаконната сеч, но тя засяга 0,1% от горските площи.

Паленето на стърнища е забранено от закона и въпреки това се прави. Не трябва да допускаме и една искра да се насочи към гората. Трябва да алармираме на тел. 112 и при най-малкия опит за горене на стърнища.“

Той предположи, че тази дейност ще се ограничи рязко, ако собственик на изгоряла земеделска площ бъде лишен от европейска субсидия.

Горските пожари са много опасни за здравето на хората, което гасят, за животните и лишават мястото от важните екологични функции на дърветата за десетки години, допълни Александър Дунчев.

В момента в Министерството за земеделието "валят" заявления от собственици, които искат да променят статута на земите си от земеделски в горски, за да могат да ги опазят и да имат някакъв доход - като до 15-20% я ползват за дърводобив за десетилетие. Дунчев се изказа и в защита на горските служители, които правят всичко възможно, за да се противопоставят на "дървената мафия".

С инж. Дунчев разговаря Антония Каменичка.

Още от Ритъмът на столицата