Как ВиК прекрати договор с рибопреработвателно предприятие по снимки

Тричат ли един успешен бизнес в Царево*

ВиК Бургас: Не сме длъжни да сключваме договор с която и да е фирма

Георги Пейчев

Рибопреработвателно предприятие в Царево е изправено пред фалит, след като от ВиК – Бургас едностранно прекратяват договора си с тях. От държавното дружество спират да приемат отпадъчните им води, след „сигнал до тях“.

Георги Пейчев и неговата фирма „Лимнос“ са над 30 години в бранша. Предприятието се занимава с улов, преработка и търговия с риба и рибни продукти и дава хляб на 20-ина души. При тази им дейност се образуват отпадъчни води, които трябва да се заустват някъде, след което да се пречистят. Именно те са станали причина за скъсването на договора между фирмата на Пейчев и ВиК. Практиката за подобни предприятия, разказва той е или да са заустени в канализационната мрежа, ако има такава възможност, или, както е в неговия случай – в изгребна яма. Водата от нея се транспортира до пречиствателната станция, след сключен договор с ВиК – оператора. Такъв фирмата „Лимнос“ има от 9 години. Той е за една календарна година и се подновява всяка следваща. Преди това, от 2006 г., предприятието е работело по същия начин с Община Царево, когато пречиствателната станция е била общинска. Услугата, която се заплаща на ВиК, е спрямо количеството води, в неговия случай – 340 лв. на месец. Януари 2020 г. сключва последния си договор с държавното дружество, за срок от една година, разказва Пейчев:

„На 10-ти юни (2020 г. – б.а.) получих едно писмо, че договорът е прекратен едностранно от управителя на ВиК – Бургас“, казва Пейчев. 

В писмото, с което изпълнителния директор на ВиК Ганчо Тенев прекратява е записано единствено „поради подадени сигнали за извършено нарушение за нерегламентирано илизване на отпадъчни води“. Без обосновка, без резултат от проверка. Георги Пейчев се опитал да получи отговор, изпратил писмо с въпроси и изискал протокол от комисия, която е констатирала това нарушение. Отговор, казва, че не е получил. Но пък идват на две проверки от екоинспекцията. Георги Пейчев показва и документите от тях, където е документирано, че няма нарушения. Опитал се отново да осъществи контакт с ВиК, за да им предостави протоколите от екоинспекцията, но отново без резултат. Започва да подава сигнали – до Министерския съвет, до областната администрация. Резултат - отново нулев, казва Пейчев. Обаче, за да продължи да функционира фабриката, той трябва да има договор за обработката на тези води. Сключва такъв с частна фирма, но от Бургас:

„С тази частна фирма излиза някъде около 15 пъти по-скъпо, в условията на пандемия. Като имате предвид, че обемът на работа е много занижен. Пари, които трябва да отидат за заплати, ние ги даваме за отпадъчни води“, казва Пейчев и посочва, че вместо той да кара водите в Царево, бургаската фирма изминава 150 километра за тази дейност.

За мен е важно да запазя хората на работа, въпреки че ни е много тежко, казва Георги Пейчев. Не се наема с трудната прогноза до кога ще може да издържи финансово.

Иначе, РИОСВ – Бургас е извършила няколко проверки на предприятието в Царево. Първата е на 10 юли 2020 г., месец, след прекратяването на договора с ВиК. Екоинспекцията е констатирала, че отпадъчните води – битови, от персонала, както и производствени, се извеждат през канализационна мрежа до изгребна яма, която е в рамките на имота на фирмата. От нея не е установено изтичане или преливане. Такова няма и в близкото водосборно дере, пише в констативния протокол на екоинспекцията, който ни бе предоставен от Георги Пейчев.  Извършен е и оглед на течението на близката река, където също не е устанвено замърсяване.

На 18 декември е извършена повторна проверка. При нея е посочено, че изгребната яма функционира нормално, а инвестиционният проект е одобрен от Община Царево. Отново са проверени дерето и реката и не са установени нарушения.

По Закона за достъп до обществена информация изискахме и официално становище на екоинспекцията. Те потвърдиха и добавиха, че е имало и трета проверка – на 10 февруари тази година. Тя е била съвместно с прокуратурата и полицията. При нея е било изискано обследване на мазниноуловителя на изгребната яма. Такова е извършено от експерт от Камарата на инженерите и становището е, че няма нарушения.

И въпреки тези констатации, от ВиК – Бургас посочват в свое писмо, след изискана информация от областния управител Мария Нейкова, че „не са налице основания за сключване на нов договор“ с предприятието на Георги Пейчев. В документа, изпълнителният директор Ганчо Тенев посочва, че е „установено недобросъвестно поведение“ от страна на фирмата, но, тъй като държавното предприятие не предоставя услугата „отвеждане“ в този случай, не можели да съставят констативни протоколи и техни служители на са присъствали на изливането на отпадъчни води на нерегламентирани места.

И още - ВиК – Бургас не е длъжна да сключва договор с фирми за отпадъчните им води. Това обясни по повод казуса с говорителят на дружеството Димитър Гюров. Пред БНР-Бургас той посочи, че причина за това им действие са сигнали и снимки:

„Имаме няколко жалби, че нарушават околната среда. Тоест – те допускат изливане на отпадъчни води в нерегламентирано място. Със снимки, със жалби от хора, които живеят в Царево“, посочи Гюров.

На въпрос проверили ли са дали това отговаря на истината, Гюров контрира, че те не са следствен орган и повтори, че ВиК не е длъжно да има договор с която и да е фирма.

Тоест - държавното дружество не е длъжно да сключва договори, от които, иначе, биха печелили пари. Очакваме позиция и от принципала на дружеството – регионалното министерство. БНР-Бургас ще продължи да следи темата. 

Подробности можете да чуете в прикачените файлове.

----------------------------------------------------------------------------

*Тричането на кучета е обичай, при който кучета се въртят, провесени на въже. До последно той се изпълняваше в Бродилово, преди да бъде забранен. Заглавието на статията е авторско и е художественият прочит на репортера.