Всичко за образованието

Четене за удоволствие и успех на изпитите

Разговор на Венета Гаврилова с Елица Тодорова в ''За думите''

Четенето на книги, поне от непосредствените ни впечатления, не е сред първите удоволствия на днешните ученици. Все пак доста от тях твърдят, че обичат да четат. Поради липса на национално проучване, специалистите се опират на резултатите от изследването по въпроса на Програмата за международно оценяване на 15-16-годишните ученици ПИЗА през 2018 г., когато акцентът беше върху четивната грамотност. Данните категорично показват пряка връзка между постиженията на учениците и четенето за удоволствие. По въпроса какво четат, 37% от младите отговарят, че предпочитат художествена литература, 31% – документална, 24% – списания и по 17% – вестници и комикси. 26% от анкетираните ученици признават, че изобщо или много рядко четат. 

Четенето за удоволствие, при това специално на художествена литература, доказано благоприятства познавателните способности, уменията за разсъждаване и аргументиране, емоционалното съзряване на децата. Оказва се, че разликата в резултатите на учениците, които четат за удоволствие, и нечетящите се равнява на изоставане с повече от една година в училище. Пред възрастните – учители, родители, професионалисти в областта на книгата – стои въпросът как да бъдат привлечени децата към четенето на книги. 

Според Елица Тодорова – майка, учителка и сътрудничка на неправителствена образователна организация – вътрешната мотивация на учениците не всякога е достатъчна, затова правилният подбор на четиво, личният пример на семейството, дори малки „хитринки“ са препоръчителни, за да увлекат младите и да им разкрият удоволствието от четенето.

Чуйте повече от звуковия файл.